מערכות גילוי וכיבוי אש בלוחות חשמל

זהירות - חשמל!

בין חשמל ואש קיים קשר חזק מאוד. מעבר לכך ששני האלמנטים משמשים אותנו לחימום ותאורה (לכל הפחות), כאשר שניהם חוברים יחד, קיימת הסתברות גבוהה מאוד להתעצמות ולהתפשטות מהירה ומשולחת רסן. מסיבה זו הדחיפות להתקנת מערכות גילוי אש וכיבוי אש בסמיכות או בתוך הארונות, היא גבוהה ביותר.

לוחות חשמל ואש

לוחות החשמל עלולים להתחמם ולייצר הצתה מבלי להתריע מראש. הצתה ממקור חשמלי, עלולה להיווצר לעתים קרובות כאשר לוחות החשמל פועלים תחת עומס רב. מסיבה זו הועברו הנחיות על ידי כיבוי אש, המחייבות כל לוח חשמל מעל 63 אמפר בהתקנת גלאי בארון, מעל 80 אמפר – נדרשת התקנת מערכת לניתוק החשמל, בנוסף על התקנת הגלאי ומעל 100 אמפר – מותקנים שני גלאים, מערכת לניתוק החשמל ומערכת לכיבוי אש אוטומטית.

סוגי המערכות

מערכות הגילוי והכיבוי הקיימות השתפרו באופן משמעותי עם השנים. תחילה היה שימוש בגז הלון, אך לאחר שהבינו שגז זה פוגע באוזון, נעשה שימוש בסוג גז ״ירוק״. במרוץ השנים התפתחה מערכת נוספת מסוג ״אורסול״, אשר פועלת באופן עצמאי על ידי דחיקת החמצן וחניקת האש.

מערכת גילוי אש מקבלת אינדיקציה מגלאיי העשן המותקנים בהצלבה ומעבירה את הפקודה להפעלת מערכת הכיבוי.

סוגי המערכות

מערכות הגילוי מורכבות מאלמנטים משלימים אנלוגיים ודיגיטליים. אלמנטים אלו מתקשרים זה עם זה, ומייצרים טריגרים שמביאים לזיהוי אש ועשן, ומותאמות לכל סוג של מתחם. למערכות הגילוי מתווספים נוריות חיווי, צופרים, מערכות כריזה משולבות וכו’.

לסיכום

בכל הנוגע ללוחות חשמל, יש בכל עת לעבוד עם לוחות תקינים שלא מתחממים יתר על המידה, על מנת למנוע התלקחות. לצד המניעה יש לייצר שלבים נוספים של זיהוי וכיבוי. כאשר הזיהוי חייב להיות מהיר, בשל הפוטנציאל ההרסני של חשמל ואש יחדיו, והכיבוי מוכרח להיות מיידי ולעמוד בתקנים הרלוונטיים ובדרישות כיבוי האש.

פנו אל חברת גרין אש למידע נוסף.